Palvelut

Lietteen käsittelyn tehostaminen

Pääasiallinen liiketoimintamme keskittyy laitosten lietteenkuivausprosessin tehostamiseen.

Palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Toimintamme perustuu kustannusten läpinäkyvyyteen ja molemminpuoliseen luottamukseen.

Jäteveden­puhdistamoiden operointi

Omaamme pitkäaikaisen kokemuksen:

Vesihuollon operointipalveluista ja eri sopimusmalleista
Jätevedenpuhdistus-prosesseista ja tekniikoista
Laitosten kunnossapidosta ja kehittämisestä

Säästöjä ja etuja saadaan muun muassa seuraavissa kohteissa

Lietteenkuivauksen tehostaminen

Ravinteiden kierrätyksen varmistaminen

Lietteen hygienisointi

Typen poiston tehostaminen

Sisäisten lietekiertojen optimointi

Kemikaaliannostelujen optimointi

Biokaasun tuotannon tehostaminen

Kuljetuskustannusten pienentäminen

Fossiilisten tukipolttoaineiden tarpeen vähentäminen

Tavoitteenamme on luoda asiakkaidemme kanssa kestävä ja pitkäaikainen kumppanuussuhde, jossa molemmat osapuolet hyötyvät!

Prosessia tehostamalla pystymme pienentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta!

OTA YHTEYTTÄ